Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Dnia 19-07-2017 godz. 11:15:38

Poprawka 31

Za: 10 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 13