Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Dnia 19-07-2017 godz. 11:08:46

Poprawka 1, 2, 4, 16, 18-24, 39

Za: 58 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 55 1 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 1 5 20 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0