Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:47:43

Poprawka 33

Za: 77 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 55 1 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 21 0 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2