Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:47:18

Poprawka 32

Za: 20 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 1 55 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 19 0 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2