Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:46:55

Poprawka 31

Za: 3 Przeciw: 73 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 1 54 1 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 2 18 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2