Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:40:32

Poprawka 14-17

Za: 21 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 1 54 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 19 0 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2