Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:38:30

Poprawka 7

Za: 0 Przeciw: 74 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 0 55 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 0 18 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2