Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:37:59

Poprawka 5, 6

Za: 21 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 0 56 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 20 0 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2