Narzędzia:

Ustawa – Prawo wodne

Dnia 19-07-2017 godz. 19:36:39

Poprawka 2, 11

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 18 0 2 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2