Narzędzia:

Dnia 18-07-2017 godz. 11:10:53

Za: 21 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 2 50 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 18 0 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2