Narzędzia:

Dnia 18-07-2017 godz. 11:06:02

Za: 51 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 51 1 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 0 17 1 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2