Narzędzia:

Dnia 18-07-2017 godz. 11:05:28

Za: 64 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 10 6 2 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2