Narzędzia:

Dnia 18-07-2017 godz. 11:04:54

Za: 58 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 31
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 17 6 9 2 16
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2