Narzędzia:

Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Dnia 15-07-2017 godz. 02:28:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 4 0 23 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1