Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-07-2017 godz. 02:25:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 62 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 5 1 21 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 0 2 1