Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-07-2017 godz. 02:23:20

Poprawka 1 (mniejszości połączonych komisji)

Za: 44 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 16 41 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1