Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dnia 15-07-2017 godz. 02:17:00

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 0 57 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1