Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-07-2017 godz. 02:11:41

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 1 26 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 0 2 1