Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dnia 06-07-2012 godz. 17:38:04

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 23