Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dnia 06-07-2012 godz. 17:37:36

Poprawka 5

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24