Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dnia 06-07-2012 godz. 17:36:43

Poprawka 3

Za: 26 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20