Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dnia 06-07-2012 godz. 17:36:14

Poprawka 2

Za: 24 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21