Narzędzia:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku.

Dnia 06-07-2012 godz. 17:50:36

Poprawka

Za: 25 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20