Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Dnia 06-07-2012 godz. 17:44:44

Poprawka 2

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21