Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Dnia 06-07-2012 godz. 17:44:12

Poprawka 1

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20