Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

Dnia 06-07-2012 godz. 17:41:50

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20