Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Dnia 06-07-2012 godz. 17:40:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21