Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Dnia 06-07-2012 godz. 17:39:20

Poprawka

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21