Narzędzia:

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Dnia 29-06-2017 godz. 09:02:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2