Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”

Dnia 22-06-2017 godz. 15:37:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 54 0 1 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 22 0 4 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1