Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-06-2017 godz. 15:34:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 49 4 2 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 0 26 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1