Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-06-2017 godz. 15:33:47

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 0 55 1 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 25 0 1 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1