Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Dnia 22-06-2017 godz. 15:29:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 3 8 14 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1