Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach

Dnia 21-06-2017 godz. 11:14:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 25 1 2 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2