Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Dnia 01-06-2017 godz. 15:58:12

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 3 0 26 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1