Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Dnia 01-06-2017 godz. 15:56:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 59 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1