Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Dnia 01-06-2017 godz. 15:59:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 59 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 4 25 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1