Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dnia 17-05-2017 godz. 12:40:19

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 30 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 0 57 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0