Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 17-05-2017 godz. 12:33:20

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 59 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 1 25 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0