Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-05-2017 godz. 12:49:03

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 1 56 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 26 1 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0