Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dnia 17-05-2017 godz. 12:40:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 57 0 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 28 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0