Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski

Dnia 05-07-2012 godz. 15:15:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 67 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 31