Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-04-2017 godz. 12:51:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 50 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3