Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Dnia 21-04-2017 godz. 17:13:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 47 1 4 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 28 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 3 0 0