Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Dnia 21-04-2017 godz. 17:13:25

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 30 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 1 49 2 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 26 0 2 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0