Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dnia 21-04-2017 godz. 17:29:17

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 50 0 1 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 24 0 3 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0