Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dnia 21-04-2017 godz. 17:28:36

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 51 1 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 5 23 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 1 2 0