Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dnia 21-04-2017 godz. 17:28:14

Poprawka 1, 3

Za: 35 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 7 43 3 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 25 1 2 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0