Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Dnia 21-04-2017 godz. 17:22:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0