Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dnia 21-04-2017 godz. 17:21:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 25 3 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0